Juridisch

Advies inzake de meest geschikte vennootschapsvorm

Naamloze vennootschap (NV)

 • Kenmerken: Kapitaalvennootschap bedoeld voor grote ondernemingen en grotere KMO's met nadruk op het anoniem verzamelen van kapitaal
 • Minimum aantal vennoten: 2 vennoten/aandeelhouders
 • Aansprakelijkheid: beperkte aansprakelijkheid (d.w.z. dat de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt is tot hun inbreng in de vennootschap)
 • Oprichtingsakte: oprichting via de notaris (notariële akte)
 • Minimaal in te brengen kapitaal: 61.500 € volledig volstort
 • Aandelen: aandelen op naam of aan toonder, met of zonder stemrecht en vrij overdraagbaar
 • Aandelenregister: enkel als de aandelen op naam zijn
 • Bestuur: minstens 3 bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen (minstens 2 indien er slechts 2 aandeelhouders zijn) voor maximaal 6 jaar
 • Fiscaal: vennootschapsbelasting
 • Boekhouding: dubbele boekhouding
 • Financieel plan: verplicht
 • Opmerking: een NV is minder geschikt voor familiale opvolging, wegens de mogelijke anonimiteit van de aandeelhouders, en wegens de vrije overdraagbaarheid van de aandelen

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)

 • Kenmerken: Vaak gebruikt als 'familiale vennootschap' en bij vrije beroepen; de aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar
 • Minimaal aantal vennoten: 1 oprichter/vennoot
 • Aansprakelijkheid: beperkte aansprakelijkheid (beperkt tot de inbreng in de vennootschap)
 • Oprichtingsakte: oprichting via de notaris (notariële akte)
 • Minimaal in te brengen kapitaal: 18.550 € waarvan er 6.200 € moet worden volstort indien er meerdere vennoten zijn en 12.400 € volstort als er slecht 1 vennoot is
 • Aandelen: op naam
 • Aandelenregister: ja
 • Bestuur: min. 1 zaakvoerder
 • Fiscaal: vennootschapsbelasting
 • Boekhouding: dubbele boekhouding
 • Financieel plan: verplicht

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)

 • Kenmerken: gemakkelijke wisseling van vennoten, veranderlijk kapitaal
 • Minimaal aantal vennoten: 3 vennoten/oprichters
 • Aansprakelijkheid: beperkte aansprakelijkheid ( beperkt tot de inbreng in de vennootschap)
 • Oprichtingsakte: oprichting via de notaris (notariële akte)
 • Minimaal in te brengen kapitaal: 18.550 € waarvan min. 6.200 € volstort en dit voor minstens ¼ per aandeel
 • Aandelen: op naam
 • Aandelenregister: ja
 • Bestuur: min. 1 zaakvoerder al dan niet vennoot
 • Fiscaal: vennootschapsbelasting
 • Boekhouding: dubbele boekhouding
 • Financieel plan: verplicht
 • Opmerking: een coöperatieve vennootschap wordt meestal gekozen wanneer het aantal vennoten sterk wisselt en een soepele uittreding en toetreding is gewenst

Coöperatieve venootschap op aandelen (CVOA)

 • Kenmerken: veranderlijke vennoten, veranderlijk kapitaal
 • Minimaal aantal vennoten: 3 vennoten/oprichters
 • Aansprakelijkheid: onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Oprichtingsakte: onderhandse akte
 • Minimaal in te brengen kapitaal: vrij te bepalen
 • Aandelen: op naam
 • Aandelenregister: ja
 • Bestuur: 1 bestuurder al dan niet vennoot
 • Fiscaal: vennootschapsbelasting
 • Boekhouding: dubbele boekhouding
 • Financieel plan: niet verplicht
 • Opmerking: deze vennootschapsvorm is makkelijker op te richten, maar heeft het nadeel dat de vennoten persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap

Commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. V.A.)

 • Kenmerken: deze vennootschapsvorm combineert de voordelen van een personenvennootschap (stabiel bestuur) met deze van een kapitaalvennootschap (aandelen aan toonder)
 • Minimaal aantal vennoten: 2 (een beherende en stille vennoot)
 • Aansprakelijkheid: beherende vennoot/zaakvoerder is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk en de stille vennoot is slechts verantwoordelijk ten beloop van zijn inbreng
 • Oprichtingsakte: notariële akte
 • Minimaal in te brengen kapitaal: vrij te bepalen
 • Aandelen: op naam of aan toonder, met of zonder stemrecht
 • Aandelenregister: ja indien de aandelen op naam zijn
 • Bestuur: een beherende vennoot wordt belast met het bestuur van de vennootschap
 • Fiscaal: vennootschapsbelasting
 • Boekhouding: dubbele boekhouding
 • Financieel plan: verplicht

Gewone commanditaire vennootschap (Comm. V.)

 • Kenmerken: bestaat uit beherende en stille vennoten waarbij de stille vennoten zich niet inlaten met het dagelijks bestuur van de onderneming en hun verantwoordelijkheid beperkt is tot de inbreng in de vennootschap
 • Minimaal aantal vennoten: min. 1 beherende vennoot en min. 1 stille vennoot
 • Aansprakelijkheid: beherende vennoot/zaakvoerder is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk en de stille vennoot is slechts verantwoordelijk ten beloop van zijn inbreng
 • Oprichtingsakte: onderhandse akte
 • Minimaal in te brengen kapitaal: vrij te bepalen
 • Aandelen: op naam
 • Aandelenregister: ja
 • Bestuur: een beherende vennoot wordt belast met het bestuur van de vennootschap
 • Fiscaal: vennootschapsbelasting
 • Boekhouding: dubbele boekhouding
 • Financieel plan: niet verplicht

Vennootschap onder firma (V.O.F.)

 • Kenmerken: eenvoudigste vennootschapsvorm met minimale oprichtingsformaliteiten; persoonsvennotschap
 • Minimaal aantal vennoten: 2
 • Aansprakelijkheid: alle vennoten zijn volledig en hoofdelijk aansprakelijk
 • Oprichtingsakte: onderhandse akte
 • Minimaal in te brengen kapitaal: vrij te bepalen
 • Aandelen: op naam en niet overdraagbaar
 • Aandelenregister: ja
 • Bestuur: de vennootschap wordt bestuurd door alle vennoten
 • Fiscaal: vennootschapsbelasting
 • Boekhouding: dubbele boekhouding
 • Financieel plan: niet verplicht
 • Opmerking: het faillissement van de vennootschap betekent ook het faillissement van de vennoten
 • Ontwerpen van een oprichtingsakte
 • Opmaken van de verslagen zaakvoerder en jaarverslag
 • Neerlegging van akten en publicatie in Belgisch Staatsblad