Fiscaliteit

BTW

  • Administratieve formaliteiten bij opstart en beëindiging van een BTW-activiteit
  • Het opstellen en indienen van periodieke BTW-aangiften
  • Opmaken van de jaarlijkse listings
  • Uitvoeren van BTW-controles

Directe personen- en vennootschapsbelasting

  • Opstellen van belastingsaangiften
  • Vertegenwoordiging bij fiscale controles
  • Berekening van belastingen en voorafbetalingen
  • Zoeken naar fiscaal meest gunstige oplossingen