Accountancy

  • De organisatie van de boekhouding
  • Het opstellen van een rekeningstelsel aangepast aan uw commerciële activiteit
  • De opmaak van tussentijdse financiële balansen
  • Opmaken van de jaarrekening
  • Opstellen van een financieel plan